Sulu Filtre Sistemi Özellikleri

Bunker alt su haznesi içerisindeki su, emiş fanının çalışması ile beraber sistem içerisinde bulunan özel tasarlanmış (paslanmaz seperatörlü) yıkayıcı hücre içerisinde bir su türbülansı oluşturur. Filtrelenmek istenen  kirli hava / partiküller bu su türbülansı içerisinden geçirilerek yıkama gerçekleşir ve kirli havadaki partiküller makine alt bunker su haznesi içerisinde çökertilir..

Sulu Filtre kuru tip filtreleme yöntemlerinin yetersiz ya da riskli olduğu uygulamalar için özel tasarlanmış bir sistemdir. Solvent ya da yağ bazlı yanıcı ve parlayıcı özelliği bulunan (boya), metalize kaplama işlemleri esnasında oluşan ve  bertaraf edilmek istenen kirli hava içerisindeki partiküllerin çökertilmesi konusunda  kalıcı çözümler sunmaktadır.

Sulu Filtre,  klasik yağmurlama ya da fıskiyeli yıkama sistemlerinden çok farklı ve çok daha etkili bir sistemdir. Klasik su yıkamalı sistemlerde   harici devir dağim pompası, harici su tankı, çökertme havuzu ya da bakım gerektiren ekipmanlar bulunmaktadır. İmalatını yaptığımız Sulu Filtrede klasik su yıkamalı sistemlerde bulunan bu gibi ekipmanlar bulunmamaktadır. Su yıkamalı sistemlerde en çok arızaların yaşandığı bu ekipmanların imalatını yapmış olduğumuz özel tasarımlı Sulu Filtrelerde  bulunmaması nedeni ile sistemin daha verimli ve minimum duruş ile çalışması garanti edilmektedir.

Özel tasarımlı Sulu Filtre uygulamalarımızın tamamı, klasik su yıkamalı sistemlerin denenmiş ve başarısızlık ile sonuçlanmış olan uygulamaların yerini almıştır.

İmalatını yaptığımız Sulu Filtrelerin hizmet vereceği makine ya da istasyon ile senkron olarak çalışabilmesi için otomasyon ekibimiz tarafından kumanda panosu özel olarak dizayn edilmektedir. Otomasyon ekibimiz tarafından hazırlanan kumanda panosu Sulu Filtrelerin uzak Start/stop, Çalışma, durum sinyalleri ve alarm sinyalleri işletmeye kuru kontak olarak verilerek uzaktan makine kontrolü ve izlenebilirliği sağlanabilmektedir.    

Özel tasarımlı Sulu Filtreler genellikle Metalize Kaplama, Tel / Metal Bant bükme ve şekillendirme istasyonlarında, Yaş boyama hatlarında, Sırlama ve cilalama istasyonlarında, İmalat aşamasında oluşan yağlı  ya da nemli / buharlı gazların filtrelenmesi uygulamalarında başarılı sonuçlar vermektedir.

Sulu Filtre Nedir?

Sulu filtre, havadaki toz ve partikül maddeleri ile gazları gidermek için suyun kullanıldığı bir filtreleme sistemidir. Bu filtrelerde hava ve partiküller suya maruz bırakılarak filtrelenir ve temizlenir. Sulu filtreler endüstriyel tesislerde ve hava kirliliğinin yoğun olduğu alanlarda kullanılır. Endüstriyel toz toplama sistemleri arasında sıkça tercih edilen araçlardan birisidir.

Çalışma Prensibi

Sulu filtrelerin çalışma prensibi oldukça basittir. Hava ve partiküller, suyun içine maruz bırakılarak filtrelenir. Su, partikülleri yakalar ve tutar. Bu sayede temizlenmiş hava atmosfere salınırken partiküller sudan ayrılır ve temizlenmiş suyun içine toplanır. Bu süreç, havadaki toz ve partikül maddelerinin etkili bir şekilde giderilmesini sağlar.

Sulu Filtrelerin Temel Avantajları

Sulu filtrelerin birçok temel avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlilerinden biri, yüksek verimlilik sağlamalarıdır. Sulu filtre baca, havadaki partikülleri suyun içine çekerek etkili bir şekilde temizlerler. Ayrıca sulu filtrelerin bakımı kolaydır ve düşük işletme maliyetlerine sahiptirler. Diğer bir avantajları ise çevre dostu olmalarıdır. Çünkü su, filtreleme işlemi sırasında kullanılan temel malzemedir ve geri dönüştürülebilir. Bunlar, sulu filtrelerin endüstriyel tesislerde ve çevresel olarak duyarlı alanlarda tercih edilmesinin temel nedenlerindendir.

Sulu Filtre Teknik Özellikleri

Sulu baca sistemi teknik özellikleri, filtreleme sistemlerinin tasarımı ve performansı hakkında kritik bilgiler sağlar. Bu özellikler, filtrelerin etkinliği, dayanıklılığı ve verimliliği üzerinde belirleyici bir rol oynar. Sulu filtrelerin teknik özellikleri arasında tasarım ve yapısal özellikler ile performans ve etkinlik kriterleri bulunur.

Tasarım ve Yapısal Özellikler

Sulu filtrelerin tasarımı ve yapısal özellikleri, filtre tankının boyutu, şekli ve malzemesi, suyun dolaşımı için kullanılan pompa türü ve gücü, filtreleme ünitesinin malzeme kalitesi, su deposunun kapasitesi gibi unsurları kapsar. Bu özellikler, filtrelerin montajı, entegrasyonu ve dayanıklılığı açısından önemlidir. Örneğin; filtre tankının sağlam ve korozyona dayanıklı malzemeden yapılmış olması, filtre sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar. Ayrıca pompanın gücü ve performansı, suyun etkin bir şekilde dolaşımını sağlayarak filtreleme verimliliğini etkiler.

Performans ve Etkinlik Kriterleri

Baca filtre sistemleri performansı ve etkinliği, filtrelemenin ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar verimli çalıştığını belirler. Performans kriterleri arasında havadan partikül giderme oranı, hava akışı kapasitesi, basınç kaybı, su tüketimi ve filtreleme sırasında oluşan nem gibi faktörler bulunur. Bu kriterler, filtrelerin ne kadar etkili bir şekilde toz ve partikül maddelerini giderdiğini ve ne kadar enerji verimli olduğunu gösterir. 

Örneğin; düşük basınç kaybı ve düşük su tüketimi, filtrelerin işletme maliyetini azaltırken yüksek filtreleme verimliliği ise temiz hava sağlanması açısından önemlidir. Bu nedenle sulu filtrelerin performans ve etkinlik kriterleri, filtre seçimi ve uygulamasında dikkate alınması gereken unsurlardır.

Sulu Filtre Kullanım Alanları

Sulu filtreler, geniş bir kullanım alanına sahip olan etkili filtreleme sistemleridir. Endüstriyel süreçlerden çevresel uygulamalara kadar çeşitli alanlarda kullanılmaktadırlar. Endüstriyel süreçlerde baca filtre sistemi, toz ve partiküllerin kontrol altına alınması için büyük rol oynar. Kimya, metal işleme, otomotiv ve gıda endüstrisi gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılan sulu filtre sistemi, endüstriyel atık gazların arıtılması, hava kirliliğinin azaltılması ve işçi sağlığının korunması gibi amaçlar için tercih edilirler. Aynı zamanda açık hava etkinliklerinden inşaat sitelerine kadar çeşitli uygulama alanlarında da sulu filtreler etkili bir şekilde kullanılır. Bu çeşitlilik, sulu filtrelerin çok yönlü ve etkili bir filtreleme çözümü olduğunu göstermektedir.

Endüstriyel Süreçlerde Sulu Filtre Kullanımı

Endüstriyel süreçlerde sulu filtreler geniş bir kullanım alanına sahiptir. Metal işleme, otomotiv, kimya, gıda ve içecek endüstrisi gibi çeşitli sektörlerde sulu filtreler, işlem sırasında ortaya çıkan toz ve partiküllerin etkili bir şekilde kontrol edilmesi ve giderilmesi için kullanılır. Örneğin, metal işleme tesislerinde kaynak veya taşlama gibi işlemler sırasında oluşan metal tozlarını toplamak için sulu filtreler tercih edilir. Boyahane ve kimyasal tesislerde kimyasal buharları ve partikülleri filtrelemek için de sulu filtreler kullanılır.

Sulu Filtrelerin Çeşitli Uygulamaları

Sulu filtrelerin çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Bunlar arasında endüstriyel tesislerdeki toz ve partikül kontrolü, hava temizleme sistemleri, hava kirliliğinin azaltılması, endüstriyel atık gazların arıtılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi alanlar yer alır. Ayrıca sulu filtreler açık hava etkinliklerinde, inşaat sitelerinde, demir yolu ve liman terminallerinde toz kontrolü için de kullanılabilirler. Sulu filtrelerin bu çeşitli uygulamaları, çevresel etkilerin azaltılması ve işçi sağlığının korunması açısından önemli bir yere sahiptir.

Sulu Filtre Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Sulu filtre sistemleri, endüstriyel tesislerde ve çeşitli uygulama alanlarında toz ve partikül maddelerinin etkin bir şekilde giderilmesi konusunda ön plana çıkar. Ancak doğru sulu filtre modelini seçmek, işletmenin verimliliği ve performansı açısından hayati değer taşır. Dolayısıyla sulu filtre seçimi yapılırken dikkatle belirlenmiş kriterler ve doğru stratejiler kullanılmalıdır. Doğru filtre modelini seçmek için belirli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar arasında filtreleme ihtiyacı, uygulama alanı, işletme koşulları ve kapasite gibi kriterler bulunmaktadır. Doğru sulu filtre modelini seçme sürecinde bu kriterlerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru filtreleme çözümünün belirlenmesi gerekir.

Doğru Sulu Filtre Modelini Seçme Kriterleri

Doğru sulu filtre modelini seçerken dikkate alınması gereken bazı kriterler bulunmaktadır. Bunlar arasında filtreleme ihtiyacı, uygulama alanı, işletme koşulları ve toz partiküllerinin özellikleri yer alır. Filtreleme ihtiyacı belirlenirken hangi tür toz ve partiküllerin filtrelenmesi gerektiği, filtreleme verimliliği, hava akışı kapasitesi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca uygulama alanı da önemlidir. Çünkü farklı endüstriyel süreçlerde farklı filtreleme gereksinimleri olabilir. İşletme koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır; örneğin, sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörler filtre seçimini etkileyebilir. Tüm bu kriterler değerlendirilerek doğru sulu filtre modeli seçilmelidir.

Kapasite ve Boyutlama İpuçları

Sulu filtre seçerken kapasite ve boyutlama ipuçları da dikkate alınmalıdır. Filtrenin işletme koşullarına ve filtreleme ihtiyacına uygun kapasiteye sahip olması gerekir. Filtrenin hava akışı kapasitesi, işletmenin hava temizleme ihtiyacını karşılamak için yeterli olmalıdır. Filtre tankının boyutu ve su deposunun kapasitesi de önemlidir. Filtrenin doğru boyutlanması, filtreleme sürecinin etkinliğini ve verimliliğini artırır. Bu nedenle filtre seçimi yaparken kapasite ve boyutlama ipuçlarına dikkat edilmelidir.

Sulu Filtre Montajı ve Bakımı

Sulu filtrelerin montajı ve düzenli bakımı, filtrelerin etkinliği ve dayanıklılığı için oldukça dikkat edilmesi gereken ihtiyaçlardır. Montaj süreci, filtre sisteminin doğru bir şekilde kurulması ve işletmeye alınmasıdır. Bu da filtrelerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bununla birlikte düzenli bakım rutinleri, filtrelerin uzun vadeli performansını ve işlevselliğini korur.

Montaj Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sulu filtrelerin doğru bir şekilde monte edilmesi, filtrelerin etkin bir şekilde çalışması için gereklidir. Montaj süreci teknik uzmanlar tarafından yapılmalıdır ve belirli adımları içermelidir. Bu adımlar arasında filtre tankının doğru konumlandırılması, su deposunun montajı, pompanın kurulumu ve filtreleme ünitesinin yerleştirilmesi bulunur. Montaj sırasında, filtreleme sisteminin güvenliği ve verimliliği için dikkat edilmesi gereken belirli hususlar vardır. Örneğin, filtre tankının sağlam bir temele monte edilmesi, su deposunun sızdırmazlık kontrolünün yapılması ve tüm bağlantıların sıkıca yerleştirilmesi gerekmektedir. Montaj sürecinde üretici firma tarafından sağlanan talimatlar dikkatle takip edilmelidir.

Bakım Rutinleri ve Öneriler

Sulu filtrelerin düzenli bakımı, filtrelerin uzun ömürlü ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Bakım rutinleri belirli periyotlarla gerçekleştirilir ve filtrelerin temizlenmesi, su seviyesinin kontrol edilmesi, pompanın durumunun incelenmesi gibi işlemleri içerir. Bakım rutinlerinin düzenli olarak yapılması, filtrelerin performansını artırır ve arızaların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bakım sırasında dikkate alınması gereken bazı tavsiyeler mevcuttur. Örneğin, filtre tankının iç kısmının temizlenmesi için uygun temizlik malzemelerinin kullanılması, su deposunun düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve pompanın yağlanması gibi işlemler yapılmalıdır. Bakım rutinlerinin düzenli olarak ve profesyonel bir şekilde yapılması, filtrelerin uzun vadeli performansını ve dayanıklılığını artırır.

Sulu Filtrenin Avantajları

Baca tipi sulu filtre, endüstriyel tesisler ve çeşitli uygulama alanlarında toz ve partikül maddelerinin etkin bir şekilde giderilmesi için yaygın olarak kullanılan bir filtreleme çözümüdür. Bu filtreler, çevre dostu ve enerji verimli olmaları gibi çeşitli avantajlar sunarlar. Sulu filtrelerin avantajları arasında çevre dostu çözümler sunması, suyun geri dönüştürülebilir olması, enerji verimliliği sağlaması ve operasyonel tasarruflar sunması büyük yer tutar.

Çevre Dostu Çözümler ve Sürdürülebilirlik

Sulu baca filtreleri, çevre dostu filtreleme çözümleri sunarak sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir seçenek sunarlar. Bu filtrelerde kullanılan su, filtreleme sürecinde ana temizleme maddesi olarak kullanıldığından, çevre üzerinde minimal bir etkiye sahiptir. Ayrıca suyun geri dönüştürülebilir olması ve filtreleme işlemi sonrasında tekrar kullanılabilir hale getirilebilmesi, suyun israfını en aza indirir. Bu da doğal kaynakların korunmasına ve su tüketiminin azaltılmasına katkı sağlar. Sulu filtrelerin çevre dostu olması, çeşitli endüstrilerde çevresel yönetmeliklere uyum sağlamak isteyen işletmeler için bir avantajdır.

Enerji Verimliliği ve Operasyonel Tasarruflar"

Sulu filtreler, enerji verimliliği ve operasyonel tasarruflar sağlayarak işletme maliyetlerini azaltır. Diğer filtreleme sistemlerine kıyasla daha düşük enerji tüketimine sahip olan baca sulu filtre sistemleri, filtreleme sürecinde suyun doğal bir temizleme maddesi olarak kullanılmasından dolayı enerji gereksinimini minimize eder. Sulu filtrelerin bakımı ve işletimi diğer sistemlere göre daha basittir ve daha az işgücü gerektirir. Bu da işletmelerin operasyonel maliyetlerini azaltır ve verimliliği artırır. Enerji verimliliği ve operasyonel tasarruflar, sulu filtrelerin tercih edilmesinde önemli bir faktördür. Çünkü işletmelerin rekabetçi kalmasına ve sürdürülebilir büyüme stratejileri benimsemesine olanak tanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sulu Filtre Fiyatları Ne Kadar?

Sulu filtreler fiyatları; filtreleme kapasitesine, kullanım amacına ve kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak özel taleplere veya daha yüksek kapasiteli sistemler de fiyatlandırma politikasında etkili olabilir.

Dumansız Kokusuz Baca Filtresi Nedir?

Dumansız kokusuz baca filtresi, evlerde veya ticari binalarda kullanılan ısınma ve pişirme sistemlerinin bacalarında oluşan dumanı ve kokuyu gidermek için kullanılan bir filtreleme sistemidir. Karbon veya elektrikli filtreleme teknolojisi ile tasarlanır. Dumanı ve kokuyu etkili bir şekilde temizler, iç mekan hava kalitesini artırır ve çevreyi daha az kirletir.

Sulu Sistem Havalandırma Avantajları Nelerdir?

Sulu sistem havalandırma, endüstriyel tesislerde toz ve partiküllerin temizlenmesi için etkili bir yöntemdir. Bu sistemlerin avantajları arasında yüksek verimlilik, kokuların giderilmesi, düşük yangın riski, çevre dostu olması ve düşük işletme maliyetleri yer alır. Sulu sistem havalandırma, çalışma ortamlarını temiz ve sağlıklı hale getirirken işletme maliyetlerini düşürerek ekonomik bir çözüm sunar.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

WhatsApp'tam iletişime geçin

whatsapp icon