Jet pulse torbalı filtreler endüstriyel proses gazlarını veya  imalat süreçlerinde oluşan tozların bertarafında ya da geri kazanımında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler çelik yapı içinde optimum sayıda ve tozun niteliğine uygun olarak seçilmiş filtre torbaları , basınçlı filtre temizleme hava sistemi, hava kilidi , konveyör ünitesi , otomatik kontrol sistemi ve fandan meydana gelmektedir. Jet Pulse Torbalı Filtrelerde  Bertaraf edilmek istenen toz yada proses gazları filtrelere torbaları  üzerinde toplanır, basınçlı hava ile torba filtreler temizlenir, sistemde toplanan katı malzemeler biriktirme bunkerinde biriktirilir, hava kilidi yardımı ile geri kazanım konveyörlerine ya da Bigbag çuvallarına aktarılır. Jet pulse torbalı filtrelerde  bu sayede  emiş fanı herhangi bir kirli gaza maruz kalmaz. Proses alanından toplanan gaz ya da tozlar filtreleme işleminden sonra fan atış bacası ile istenen emisyon değerleri içerisinde proses ortamına  ya da doğaya bırakılır.

İmalatını yaptığımız Jet pulse torbalı Filtrelerin  hizmet vereceği makine ya da istasyon ile senkron olarak çalışabilmesi için otomasyon ekibimiz tarafından kumanda panosu özel olarak dizayn edilmektedir. Otomasyon ekibimiz tarafından hazırlanan kumanda panosu sayesinde Jet pulse torbalı Filtrenin uzak Start/stop, Çalışma, durum sinyalleri ve alarm sinyalleri işletmeye kuru kontak olarak verilerek uzaktan makine kontrolü ve izlenebilirliği sağlanabilmektedir.    

Uygulanacak olan proses özelliklerine göre Jet pulse torbalı filtre önüne Siklon ya da Soğutucu uygulamaları yapılarak sistemin çok daha verimli ve sorunsuz çalışması garanti altına alınmış olunur.

Jet pulse torbalı filtreler genellikle Döküm Sanayi, Maden ocakları, Elektrik santralleri, Demir Çelik Sanayi, Seramik Sektörü, Taş Ocakları, Çimento Sektörü, Hububat İşleme Tesisleri, Yem Fabrikaları, Geri Dönüşüm Sektörü, Plastik İşleme Tesisleri, Gıda Sektörü, Ahşap İşleme ve Mobilya Sektörü gibi kısımlarda sıkça tercih edilir.

Jet Pulse Torbalı Filtre Nedir?

Jet Pulse Torbalı Filtre, endüstriyel ortamlarda toz ve partikül maddelerin havadan ayrıştırılması için kullanılan bir filtreleme sistemidir. Bu sistemde, özel olarak tasarlanmış torbalar, hava akışını filtrelemek ve toz partiküllerini yakalamak için kullanılır. Jet Pulse Torbalı Filtreler, endüstriyel tesislerde hava kirliliğini azaltmak ve işçi sağlığını korumak için yaygın olarak kullanılan toz toplama sistemleri içerisinden önde gelenlerden birisidir.

Pulse Torbalı Filtrenin Temel İşlevi ve Avantajları

Jet Pulse toz toplama filtresinin temel işlevi, havadan toz ve partikül maddeleri ayrıştırmak ve temiz hava sağlamaktır. Bu filtreleme sistemi, özellikle endüstriyel tesislerde tozlu ortamlarda çalışan işçilerin sağlığını korumak için önemlidir. Ayrıca Jet Pulse Torbalı Filtreler, yüksek verimlilikleri ve düşük bakım gereksinimleri gibi avantajlar sunarlar. Bu filtreler, çeşitli endüstriyel uygulamalarda toz kontrolü için ideal bir çözüm olarak kabul edilir.

Jet Pulse Torbalı Filtre Çalışma Prensibi

Jet Pulse Torbalı Filtreler, temiz hava tedarikini sağlamak için bir dizi torba filtre kullanır. Bu filtreler, toz partiküllerini yakalamak ve havadan ayrıştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Filtreleme işlemi, toz partiküllerinin torbaların yüzeyine yapışmasıyla gerçekleşir. Daha sonra filtreleme sistemi jet pulsu adı verilen basınçlı hava darbeleri göndererek torbaların temizlenmesini sağlar. Bu sayede filtrelerin performansı korunur ve etkin bir şekilde çalışması sağlanır. Jet Pulse Torbalı Filtreler, toz kontrolü ve işçi sağlığı açısından etkili bir çözüm sunarlar.

Jet Pulse Torbalı Filtre Özellikleri

Jet Pulse filtre sistemleri, özel olarak tasarlanmış torbalar aracılığıyla havadan tozları ayırarak temiz hava sağlarlar. Jet Pulse Torbalı Filtrelerin özellikleri, teknik özellikler, performans değerleri, malzeme ve tasarım kalitesi gibi çeşitli faktörlere dayanır. Bu özellikler, filtrelerin etkinliği, dayanıklılığı ve uzun vadeli performansı açısından önemlidir. Jet Pulse torbalı filtre hesabı ise sistemdeki hava debisi, filtre yüzey alanı, torba sayısı ve filtreleme verimliliği gibi faktörlerin dikkate alınmasıyla gerçekleştirilir. Bu bağlamda Jet Pulse Torbalı Filtrelerin seçimi ve kullanımı, belirli endüstriyel uygulamalara uygunluğu ve gereksinimleri karşılayabilme yetenekleri göz önünde bulundurularak dikkatlice yapılmalıdır.

Teknik Özellikler ve Performans Değerleri

Jet Pulse Torbalı Filtrelerin teknik özellikleri ve performans değerleri, filtreleme verimliliği, hava akışı kapasitesi, basınç kaybı, filtre malzemesi ve çalışma parametreleri gibi faktörlere dayanır. Teknik özellikler, filtrelerin belirli bir uygulama için uygunluğunu ve performansını belirler. Performans değerleri ise filtrelerin ne kadar etkili olduğunu ve belirli bir ortamda ne kadar verimli bir şekilde çalıştığını gösterir.

Malzeme ve Tasarım Kalitesi

Jet Pulse Torbalı Filtrelerin malzeme ve tasarım kalitesi, filtrelerin dayanıklılığı, uzun ömürlülüğü ve performansı açısından önemlidir. Kaliteli bir filtre malzemesi, toz ve partikül maddeleri etkin bir şekilde yakalar ve havadan ayrıştırır. Aynı zamanda sağlam bir tasarım, filtrelerin çeşitli endüstriyel ortamlarda güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Malzeme ve tasarım kalitesi, Jet Pulse Torbalı Filtrelerin uzun vadeli verimliliği ve güvenilirliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, Jet Pulse Torbalı Filtreler seçilirken malzeme ve tasarım kalitesinin dikkate alınması gerekir.

Jet Pulse Torbalı Filtre Kullanım Alanları

Jet Pulse torbası, endüstriyel ortamlarda toz ve partikül maddelerin etkili bir şekilde filtrelenmesi için kullanılan bir ekipman türüdür. Bu filtreler, tozlu ortamlarda çalışan işçilerin sağlığını korumak, üretim süreçlerindeki kaliteyi artırmak ve çevresel standartları karşılamak için kullanılır. Jet Pulse Torbalı Filtrelerin kullanım alanları oldukça geniştir ve metal işleme tesislerinden gıda ve içecek üretim tesislerine, kimyasal tesislerden enerji santrallerine kadar birçok endüstriyel sektörde yaygın olarak bulunurlar. Bu filtreler, havadaki toz ve partikül maddelerini etkili bir şekilde filtreleyerek temiz hava sağlarlar ve işletmelerin iş güvenliği ve çevresel uyumluluk açısından gereksinimlerini karşılarlar.

Endüstriyel Uygulamalar ve Sektörel Çözümler

Jet Pulse filtre sistemi, endüstriyel ortamlarda geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Özellikle toz ve partikül maddelerin filtrelenmesi gereken endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar. Bu uygulamalar arasında metal işleme tesisleri, ahşap işleme tesisleri, gıda ve içecek üretim tesisleri, kimyasal tesisler, enerji santralleri, çimento fabrikaları ve atık yönetimi tesisleri gibi çeşitli sektörler yer alır. Jet Pulse Torbalı Filtreler, havanın temizlenmesi ve işçi sağlığının korunması gibi endüstriyel uygulamalarda önemli bir rol oynar.

Öne Çıkan Kullanım Alanları ve Vaka Çalışmaları

Jet Pulse torba filtre kullanım alanları, belirli sektörlerdeki belirli uygulamalara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; metal işleme endüstrisindeki bir vaka çalışması, filtreleme sistemlerinin metal tozlarını etkili bir şekilde filtreleyerek işçi sağlığını koruduğunu ve tesisin üretkenliğini artırdığını gösterebilir. Benzer şekilde gıda ve içecek endüstrisindeki bir vaka çalışması, Jet Pulse Torbalı Filtrelerin ürünlerin kalitesini artırdığını ve hijyen standartlarını karşıladığını belirtebilir. Bu vaka çalışmaları, Jet Pulse Torbalı Filtrelerin çeşitli sektörlerdeki etkinliğini vurgulamaktadır.

Jet Pulse Torbalı Filtre Seçimi ve Uygulama

Endüstriyel ortamlarda Jet Pulse Torbalı Filtrelerin doğru seçimi ve uygulanması, işletmelerin havalandırma ve toz kontrolü ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamalarını sağlar. Bu süreç, filtrelerin uygunluğunu, verimliliğini ve dayanıklılığını sağlamak için dikkatle yapılmalıdır. Doğru Jet Pulse Torbalı Filtre seçimi ve uygulanması, işletmelerin toz kontrolü gereksinimlerini karşılamak için kritik öneme sahiptir.

Doğru Filtre Seçimi İçin İpuçları

Jet Pulse filtre torbası seçimi için bazı ipuçları vardır. Öncelikle, işletmenin toz kontrolü gereksinimlerini ve uygulama alanını dikkatlice değerlendirmek gerekir. Filtreleme verimliliği, hava akışı kapasitesi, basınç kaybı ve filtre malzemesi gibi teknik özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca filtrelerin montajı ve bakımı için uygun alanın bulunabilirliği de dikkate alınmalıdır. Doğru filtre seçimi, işletmenin uzun vadeli toz kontrolü ve iş güvenliği ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Montaj ve Entegrasyon Süreçleri

Torbalı jet pulse filtre montajı ve entegrasyon süreçleri, filtrelerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak adına oldukça kritiktir. Profesyonel montaj, filtrelerin doğru bir şekilde konumlandırılmasını ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar. Ek olarak diğer ekipmanlarla uyumlu bir şekilde entegre edilmesi de önemlidir. Montaj ve entegrasyon süreçleri, filtrelerin verimli bir şekilde çalışmasını ve işletmenin toz kontrolü ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Jet Pulse Torbalı Filtre Bakımı

Jet Pulse Torbalı Filtrelerin düzenli bakımı, filtrelerin uzun ömürlü ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcıdır. Bu filtrelerin bakımı, filtreleme sisteminin verimliliğini korur, işletme maliyetlerini azaltır ve iş güvenliğini sağlar. Jet Pulse Torbalı Filtrelerin bakımı bir dizi adımı içerir. İlk olarak, filtrelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve temizlenmesi gerekir. Filtrelerin yüzeyinde biriken toz ve partikül maddeleri, filtreleme verimliliğini azaltabilir, bu nedenle düzenli temizlik işlemleri gereklidir. Temizlik işlemi basınçlı hava veya vakum kullanılarak yapılır. Ayrıca filtrelerin rulmanları ve motorları da düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde yağlanmalıdır. Bu, filtrelerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve arızaların önlenmesini sağlar. 

Jet Pulse Torbalı Filtrelerin bakımı filtre torbalarının durumunun da kontrol edilmesini içerir. Eğer torbalar hasar görmüş veya yıpranmışsa bunların değiştirilmesi gerekebilir. Bununla birlikte, bakım işlemlerinin yapılması ve filtrelerin düzenli olarak kontrol edilmesi için uygun bir program oluşturmak önemlidir. Bu program, filtrelerin optimum performansını korumak ve işletmenin toz kontrolü ihtiyaçlarını karşılamak için gereklidir. Bakım işlemlerinin profesyonel olarak yapılması önerilir. Bu, filtrelerin doğru bir şekilde bakılmasını ve işletmenin uzun vadeli toz kontrolü gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Jet Pulse Filtre Fiyatları Nedir?

Jet pulse filtre fiyatları; filtreleme kapasitesi, filtre boyutu, kullanılan malzeme kalitesi, marka ve satıcıya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Jet Pulse Valfi Çalışma Prensibi Nasıldır?

Jet pulse valfi, belirli aralıklarla yüksek basınçlı hava darbeleri göndererek filtre torbalarını temizler. Bu hava darbeleri, jet pulse valfi tarafından açılan vana veya valf ile sağlanır.

Jet Pulse Filtre Hesabı Nasıl Yapılır?

Jet pulse filtre hesabı yapılırken endüstriyel tesisin toz üretimi, hava debisi, filtreleme alanı ve filtre torbalarının boyutu gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Deneyimli mühendisler veya filtreleme sistemleri uzmanları tarafından yapılır ve endüstriyel tesisin özel gereksinimlerine göre ayarlanır.

 

FLTS Filtre Sistemleri Katalog

FLTS Filtre Sistemleri Katalog ( PDF )

Görüntüle
Yardıma mı ihtiyacınız var?

WhatsApp'tam iletişime geçin

whatsapp icon