Filtre Sistemleri - Blog

1.Toz Toplama Nedir

2.Toz Toplama Sistemleri ve Geri Dönüşüm

3.Toz Toplama Sistemlerinin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkisi

4.Toz Toplama Sistemlerinin ve Güneş Panelleri

5.Toz Toplama Sistemlerinin Kullanım Alanları

6.Toz Toplama Sistemlerinde Güvenlik Önlemleri
 

Toz Toplama Nedir

Toz toplama sistemleri endüstriyel tesislerde makine ve uygulama esnasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen kirli gazların ve tozların filtrelenmesidir . Filtrelenen tozlar ve gazlar çevre bakanlığının uygun gördüğü rapor değerlerine göre egzoz edilir. Ağır partiküller  sistem dahilinde bulunan atık toplama haznesi , big bag çuvalları veya hat dahilinde bulunan aktarım sistemlerine adapte edilerek  geri dönüşüm veya   atık olarak bertaraf edilebilmektedir . Tozların kaynağından emilerek filtre edilmesi , sistemin verimliliğini daha çok arttırmakla birlikte toz toplama sisteminin kullanılması açısında  başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Toz toplama sistemlerinde çalışma prensibi olarak tozun kaynağına ne kadar yakın mesafede müdahale edilir ise sistemin verimliliği o kadar etkili olmaktadır. Endüstriyel tesislerde  zararlı tozların çalışılan ortamdan uzaklaştırılarak tek bir merkezi toz toplama sisteminde veya lokal toz toplama sisteminde filtrelenmesi mümkündür. Filtre edilecek tozun yapısına , cinsine , kütlesel ağırlığına ve yoğunluğuna bakılarak ortamdan uzaklaştırılması için tozun emiş kuvveti doğru hesaplanmalıdır. Merkezi toz toplama sistemlerinde en önemli konulardan bir tanesi de filtre edilmek istenen tozun sisteme kadar taşınmasıdır. Doğru yapılmayan kanal tasarımlarında zamanla birikme ve tıkanma meydana gelebilmektedir. Toz toplama sistemleri bazı alanlarda geri dönüşüme destek olmaktadır .

 

Toz Toplama Sistemleri ve Geri Dönüşüm

Örnek vermek gerekir ise , bir kuyumcu imalathanesinde işlem esnasında çıkan tozların filtrelenerek tekrardan işlenip geri kazandırılması oldukça karlı bir iş olabilir , bu örnek pek çok sektörde geçerli olabileceği gibi uygulamalarda verimli sonuçlar alınmaktadır.
 

Toz Toplama Sistemlerinin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkisi

Toz toplama sistemleri tüm dünyada çevre ve insan sağlığı konusunda çok büyük rol almaktadır . Büyüyen sanayi ile birlikte çevre kirliliği de hızla çoğalmaktadır . Tamda bu durumda toz toplama sistemleri çevre kirliliğini ve insan sağlığını korumak için zorunlu hale gelmektedir . Endüstriyel toz toplama sistemleri işletmelerde makine ve uygulama esnasında çıkan tozların çalışan personelin solunum yolu ile etkilenmesini önlemektedir . Bazı gazların filtre olmadan salınım yapılması çevre sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir . Bir döküm imalathanesinde döküm esnasında çıkan gazların çevreye direk atılması çevre sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir .

 

Toz Toplama Sistemlerinin ve Güneş Panelleri

Fabrikalarda enerji tasarrufu için kullanılan güneş panelleri fabrika atık tozlarından korunması gerekmektedir. Bir çok sektörde  havanın filtresiz egzoz edilmesi güneş panellerine ciddi derecede zaralar vermekte ve verimli olarak çalışmasını engellemektedir. Bu gibi durumların  önüne geçebilmek için yerinde yapılan keşif sonucu mühendislerimizin size sunduğu  en etkili sistemler jet pulse torbalı filtre , jet pulse kartuş filtre veya sulu filtre olacaktır. Toz toplama sistemi seçimi tozun cinsine , tanecik boyutuna , yapısına ,  kütlesel ağırlığına ve toz yoğunluğuna göre belirlenen uygun  filtreler kullanılmaktadır. Jet pulse torbalı filtre otomatik silkelemeli filtre olarak adlandırılabilir. Filtre sistemi üzerinde bulunan hava tanklarından basınçlı bir hava püskürtme ile filtrelerin temizlenmesi sağlanır. Filtre temizlik süreleri zaman ayarlı veya fark basınç kontrollü olarak yapılabilir. Jet pulse filtrelerin torbaları standart olmayıp kullanılacak proses uygulamalarına göre değişiklikler göstermektedir. Uygulama alanlarına göre doğru kapasite ve cihaz seçimi uzman ekipler tarafından yapılması çok önemlidir. Yanlış bir sistem seçimi doğru çalışmaya bilir gereksiz yatırımlara neden olmaktadır.

 

Toz Toplama Sistemlerinin Kullanım Alanları

FLTS Filtre sistemleri olarak endüstriyel işletmelerde açığa çıkan zararlı gazların ve tozların bertaraf edilesi konusunda işletmelerin gereksinimlerine göre çözümler sunmaktayız .Firmamız tasarım , üretim , kurulum ve otomasyon olmak üzere anahtar teslim sistemler ile endüstriyel tesislerin gereksinimlerini karşılamaktadır.

Bir çok faaliyet alanında  endüstriyel filtre sistemleri kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu faaliyet alanlarının bazıları aşağıdaki gibidir.

•             Seramik

•             Enerji

•             Geri dönüşüm

•             Plastik

•             Dökümhane

•             Otomotiv

•             Hammadde işletmeleri

•             Demir çelik

•             İlaç

•             Gıda

•             Çimento

•             Maden

•             Kimya

•             Tarım

•             Ahşap

 

Toz Toplama Sistemlerinde Güvenlik Önlemleri

Bazı endüstriyel tesislerde çıkan tozlar ve gazlar patlama ve yanma gibi reaksiyonlar göstermektedir. Günümüz gelişen teknoloji ile birlikte olası olumsuz durumlarda gerekli önlemlerin alınması için özel imalat sistemler tasarlamaktayız. Toz toplama sistemlerinde yan ekipman olarak bir çok koruyucu ekipman kullanılabilmektedir. Bu ekipmanlar sistemi ,çevreyi ,  İş güvenliğini  ve insan sağlığını   korunması için tehlike arz eden tesislerde muhakkak kullanılmalıdır. Filtre sistemlerinde kullanılabilecek güvenlik ekipmanların bazıları aşağıdaki gibidir.

•             Atex – Ex proof ürünler

•             Patlama kapağı

•             Yangın söndürme sistemi

•             Yangın algılama sistemleri

 

Jet Pulse Torbalı Filtre

FLTS Filtre sistemleri olarak uzaman ekibimiz ile birlikte uygulama alanlarına göre uygun projeler hazırlayarak müşterilerimizin taleplerine çözüm bulmaktayız.

 

Sulu Filtre

Sulu filtre sistemi kirli havanın filtrelenmesi için bunker alt su haznesi belirli oranda su ile doludur , bunker içerisindeki su emiş fanının çalışması ile oluşan vakum etkisiyle beraber  sistem içerisinde bulunan özel tasarlanmış (paslanmaz seperatörlü) yönlendirici kanatlar yıkayıcı hücre içerisinde bir su türbülansı oluşturmaktadır. Filtrelenmek istenen  kirli hava / partiküller bu su türbülansı içerisinden geçirilerek yıkama gerçekleşir ve kirli havadaki partiküller makine alt bunker su haznesi içerisinde çökertilir..

Dibe çöken tozun veya partiküllerin deşarjı manuel veya otomatik vananın açılması ile beraber tesis atık arıtma sistemine yönlendirilir. Sulu toz emme sistemi üzerinde bulunan su besleme deposu azalan veya buharlaşan su kaybını önlemek için sistem içerisine otomatik olarak su takviyesi yapmaktadır.  Su besleme deposunda bulunan flatör ile doluluk kontrolü yapılır , ayarlanan su seviyesine geldiğinde otomatik olarak kapanır.  

Sulu filtre kuru tip filtreleme yöntemlerinin yetersiz ya da riskli olduğu uygulamalar için özel tasarlanmış bir sistemdir. Solvent ,kimyasal üretim yapan işletmeler, yağ bazlı yanıcı ve parlayıcı özelliği bulunan (boya), metalize kaplama işlemleri esnasında oluşan ve  bertaraf edilmek istenen kirli hava içerisindeki partiküllerin çökertilmesi konusunda  kalıcı çözümler sunmaktadır.

Sulu Filtre,  klasik yağmurlama ya da fıskiyeli yıkama sistemlerinden çok farklı ve çok daha etkili bir sistemdir. Klasik su yıkamalı sistemlerde   harici devir daim pompası, harici su tankı, çökertme havuzu ya da bakım gerektiren ekipmanlar bulunmaktadır. İmalatını yaptığımız sulu filtrede klasik su yıkamalı sistemlerde bulunan bu gibi ekipmanlar bulunmamaktadır. Su yıkamalı sistemlerde en çok arızaların yaşandığı bu ekipmanların imalatını yapmış olduğumuz özel tasarımlı sulu filtrelerde  bulunmaması nedeni ile sistemin daha verimli ve minimum duruş ile çalışması garanti edilmektedir.

Özel tasarımlı sulu filtre uygulamalarımızın tamamı,  klasik su yıkamalı sistemlerin denenmiş ve başarısızlık ile sonuçlanmış olan uygulamaların yerini almıştır.

Sulu filtrelerin  hizmet vereceği makine ya da istasyon ile senkron olarak çalışabilmesi için otomasyon ekibimiz tarafından kumanda panosu özel olarak dizayn edilmektedir. Otomasyon ekibimiz tarafından hazırlanan kumanda panosu sulu filtrelerin  uzak Start/stop, Çalışma, durum sinyalleri ve alarm sinyalleri işletmeye kuru kontak olarak verilerek uzaktan makine kontrolü ve izlenebilirliği sağlanabilmektedir.    

Sulu Filtre Sistemleri Kullanım Alanları

Özel tasarımlı sulu filtreler genellikle metalize kaplama, tel metal bant bükme ve şekillendirme istasyonlarında, yaş boyama hatlarında, sırlama ve cilalama istasyonlarında, kimyasal ürün imalatı yapan işletmeler ,İmalat aşamasında oluşan yağlı  ya da nemli  buharlı  gazların filtrelenmesi uygulamalarında başarılı sonuçlar vermektedir.

 

Jet Pulse Kartuş Filtre

Jet pulse kartuş filtrelerin kullanımı tozun karakteristik özelliklerine göre seçilmektedir. Jet pulse kartuş filtre torbalı filtrede olduğu gibi fan uygulaması filtre ünitesi sonrasında bulunmaktadır , böylelikle fan sistemine tozlu hava gelmemektedir.

Toz tutma sistemlerinde en önemli konu tozun kaynağından ve uygun hızlarda boru tesisatı ile filtre ünitesine taşımaktır. Sistem içerisinde bulunan kartuş filtreler hava hızı ile beraber gelen tozun direk olarak çarptırılması filtrelerin delinmesine , deforme olmasına ve kullanım zamanının azalmasına neden olmaktadır. Kartuş filtrelerin kullanım ömrünü uzatabilmek için sistem içerisinde özel tasarlanmış hız kesici ekipman montajı yapılmalıdır. Kirlenen kartuş filtreler sistem dahilinde olan patlaç valf kontrol ünitesi ile belirli aralıklarla filtrelerin temizlenmesi için 6-7 barlık basınçlı hava ile şoklama yapılmaktadır. Şoklama etkisi ile filtre üzerinden düşen tozlar sistem altında bulunan toz boşaltma haznesine yönlenir. Toz yoğunluğuna göre filtrelenen tozlar big bag çuvallarına veya üzerinde doluluk gözetleme camı mevcut olan kovaya aktarılmaktadır.

Kartuş filtre çeşitliliği tozun karakteristik özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Kartuş filtreler torbalı filtreye oranla filtreleme yüzey alanı çok daha fazladır. Sistem tasarımı , seçimi , mühendislik hesaplamaları uzaman kişiler tarafından yapılmalıdır ,  aksi taktirde yanlış bir filtre seçimi cihazın çalışmamasına sebep olacağı gibi filtrenin de erken yıpranmasına ve kullanılmaz hale gelmesine sebep olur .

FLTS Filtre sistemleri olarak ürünlerimizde genellikle membran kaplamalı ürünler kullanmaktayız. Bu kaplama sayesinde kartuş filtreye gelen tozlar ve partiküller filtrenin derinliklerine girmeden dış yüzeyde tutulabilirler. Membran kaplamalı kartuş filtreler hem emisyon verimliliğini arttırmakta hem de basınçlı hava ile çok daha kolay temizlenebilir yüzey oluşturmaktadır.

Jet pulse kartuş filtreler işletme gereksinimine göre özel tasarlanıp ve imalatı yapılmaktadır.

 

Jet Pulse Kartuş Filtre Üniteleri Nerede Kullanılır.

Jet pulse kartuş filtre üniteleri cnc plazma , lazer kesim , kaynak uygulaması esnasında çıkan dumanların filtrelenmesinde , boya kabinlerinde , kumlama kabinlerinde , taşlama uygulaması sırasında çıkan tozların filtre edilmesinde ve diğer pek çok uygulamada yüksek performans göstermektedir.

 

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

WhatsApp'tam iletişime geçin

whatsapp icon